Tüm Yazarlar

Fevzi Özlüer

1979, Ulukışla doğumlu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. 2003 yılından bu yana Ankara Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapıyor. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kent ve Çevrebilim Anabilim Dalından“Kapitalizmin Yeniden Üretiminde Sivil Toplum Çevreciliği” teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Halen aynı bölümde “Ekoloji, Hukuk ve Kriz” üzerine doktora çalışmasına devam ediyor. Pek çok dergi ve gazetede yazılar yazdı. “Dernekler Mevzuatı” (2004) (Emre Baturay Altınok ile birlikte), “Kırda Yoksulluk
Detay

Arif Cem Gündoğan

1982, Mersin doğumlu. Fizik ve uluslararası ilişkiler eğitimi gördü. Avrupa Komisyonu Jean Monnet burs programı bursiyeri olarak 2014-2015 arasında King’s College London Coğrafya bölümünde Çevre ve Kalkınma yüksek lisans programını tamamladı. Türkiye’nin iklim politikalarını sürdürülebilir kalkınma ve karbon piyasalarının politik ekolojisi perspektifinden incelediği yüksek lisans öncesinde 3,5 yıl İngiltere Dışişleri Bakanlığı (FCO) bünyesinde iklim, enerji ve ekonomi projeleri özelinde Refah Fonu Türkiye Program Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Halen özel sektörde
Detay

Teresa Bernheimer

Late Antiquity: Eastern Perspectives (Geç Antik Dönem: Doğu’dan Bakışlar) isimli kitabın editörlerinden olan Bernheimer, Londra Üniversitesi Tarih bölümünde dersler vermekte ve İslam’ın kökenleri, İslam’ın ilk dönemleri, Yakın Doğu ve Orta Doğu üzerine çalışmalar yapmaktadır. Londra Orta Doğu Enstitüsü ve İran Çalışmaları Merkezi üyesidir.
Detay

Deniz Yıldırım

Eylül 1979’da İzmir Karşıyaka’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi alanında doktora çalışmalarını yürüttü ve “2001 Krizi Sonrasında Bir Hegemonya Projesi Olarak AKP’nin Doğuşu” başlıklı teziyle doktor unvanı aldı. 2011 yılından bu yana memleketin bir köşesinde Kamu Yönetimi alanında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Eşi Dr. Evren Haspolat ile birlikte derlediği Değişen İzmir’i Anlamak (Phoenix, 2010); Değişen Karadeniz’i A
Detay

Lieve Joris

1953’te Belçika’da doğdu. Belçika ve ABD’de gördüğü psikoloji eğitiminden sonra, Hollanda’ya gitti ve School of Utrecht’de gazetecilik okudu. Uzun zaman gazetecilik yaptıktan sonra De Golf (Körfez, 1986) adlı ilk kitabını çıkardı. 1985 yılında Belçika’nın eski sömürgesi olan Kongo’ya gitti ve bu seyahati yazdığı bazı kitapların teması hâline geldi. Het uur van de rebellen (Asilerin Saati, 2006) T.R. Fyvel ödülüne layık görüldü. Mali Blues (1996) kitabı Senegal, Mauretania ve Mali’ye yaptığı seyahatleri anlatmaktadır; bu kitapla da 1996 yılında Belçika Trienal’ı ödülünü
Detay