Tüm Yazarlar

Sinan Erensü

1982, İstanbul doğumlu. Lisans derecesini Sabancı Üniversitesi Siyasal ve Toplumsal Bilimler programından, yüksek lisans derecesini Cambridge Üniversitesi Sosyoloji bölümünden aldı. Minnesota Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktora çalışmalarını tamamlamak üzere olan Erensü, doktora tezi özelinde Doğu Karadeniz Bölgesi ekoloji mücadeleleri üzerinden Türkiye’de dönüşen doğa, toplum, devlet ve sermaye ilişkilerini incelemektedir. İlgi alanları içerisinde kalkınma, altyapı ve enerji sosyolojisi, çevre ve mekân sosyolojisi, kentsel ve kırsal politik ekonomi sayılabilir.
Detay

Ethemcan Turhan

1985, Ankara doğumlu. Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden aldıktan sonra yüksek lisans ve doktorasını Barselona Otonom Üniversitesi Çevre Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü’nde tamamladı. Doktora çalışması esnasında Brown Üniversitesi Watson Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü ve Lund Üniversitesi Sürdürülebilirlik Çalışmaları Merkezi’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. Ekim 2014 - Ocak 2016 arasında Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi’nde Mercator- IPM araştırmacısı olarak Türkiye’de iklim değişikliği po
Detay

Fevzi Özlüer

1979, Ulukışla doğumlu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. 2003 yılından bu yana Ankara Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapıyor. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kent ve Çevrebilim Anabilim Dalından“Kapitalizmin Yeniden Üretiminde Sivil Toplum Çevreciliği” teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Halen aynı bölümde “Ekoloji, Hukuk ve Kriz” üzerine doktora çalışmasına devam ediyor. Pek çok dergi ve gazetede yazılar yazdı. “Dernekler Mevzuatı” (2004) (Emre Baturay Altınok ile birlikte), “Kırda Yoksulluk
Detay

Arif Cem Gündoğan

1982, Mersin doğumlu. Fizik ve uluslararası ilişkiler eğitimi gördü. Avrupa Komisyonu Jean Monnet burs programı bursiyeri olarak 2014-2015 arasında King’s College London Coğrafya bölümünde Çevre ve Kalkınma yüksek lisans programını tamamladı. Türkiye’nin iklim politikalarını sürdürülebilir kalkınma ve karbon piyasalarının politik ekolojisi perspektifinden incelediği yüksek lisans öncesinde 3,5 yıl İngiltere Dışişleri Bakanlığı (FCO) bünyesinde iklim, enerji ve ekonomi projeleri özelinde Refah Fonu Türkiye Program Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Halen özel sektörde
Detay

Teresa Bernheimer

Late Antiquity: Eastern Perspectives (Geç Antik Dönem: Doğu’dan Bakışlar) isimli kitabın editörlerinden olan Bernheimer, Londra Üniversitesi Tarih bölümünde dersler vermekte ve İslam’ın kökenleri, İslam’ın ilk dönemleri, Yakın Doğu ve Orta Doğu üzerine çalışmalar yapmaktadır. Londra Orta Doğu Enstitüsü ve İran Çalışmaları Merkezi üyesidir.
Detay