Tolga Şirin

1984’te İzmir’de doğdu. 1995-2002 arasında İzmir Anadolu Lisesi’nde (Almanca) okudu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 2006’da bitirdikten sonra bir süre avukatlık yaptı ve aynı üniversitede lisansüstü eğitimini 2013’te tamamladı. Bu süreçte Londra Üniversitesi (Birkbeck) ve Köln Üniversitesi’nde (Institut für Ostrecht) misafir edildi. İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi’nde Yönetim Kurulu (2006-2008) üyeliği yaptı. 2011 yılı TÜBİTAK doktora bursiyeri ve Aybay Vakfı’nın Kapani-Savcı İnsan Hakları Makale Yarışması (2010) birincisidir. Hâlen Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği’nin Yönetim Kurulu ve Yazım Kurulu üyesidir. Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Çalışma Grupları ve Avrupa Sosyal Şartı ve Sosyal Haklar Akademik Ağı mensubudur. 2009 yılından beri Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Şirin’in kitapları: • Türkiye’de Anayasa Şikâyeti (Bireysel Başvuru): İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Almanya Uygulaması ile Mukayeseli Bir İnceleme, İstanbul: XII Levha Yayınları, 2012. • 30 Soruda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü: Anayasa ve İHAS Işığında, İstanbul: XII Levha Yayınları, 2013. • (Ed.), Bolivya Anayasası: Hukuk, Demokrasi Özerklik, Ankara: Phoenix Yayınları, 2012.


  • /content/resim/kitap/m-4906d38fa39f4b578eb903461e71a158.jpg
    Çevre İnsan Devlet
    Anayasa Üzerine Güncel Denemeler
    20,00 TL