Ethemcan Turhan

1985, Ankara doğumlu. Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden aldıktan sonra yüksek lisans ve doktorasını Barselona Otonom Üniversitesi Çevre Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü’nde tamamladı. Doktora çalışması esnasında Brown Üniversitesi Watson Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü ve Lund Üniversitesi Sürdürülebilirlik Çalışmaları Merkezi’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. Ekim 2014 - Ocak 2016 arasında Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi’nde Mercator- IPM araştırmacısı olarak Türkiye’de iklim değişikliği politikaları üzerine çalıştı. Uluslararası iklim değişikliği rejimi, iklim adaleti, ekolojik ihtilaflar ve iklim değişikliği ilişkili göç konularında çalışmakta ve www.iklimadaleti.org sitesinin editörlüğünü yürütmektedir. Çınar’ın babası.


  • /content/resim/kitap/m-3c624c6d0f224584b88552256249be04.jpg
    İsyanın ve Umudun Dip Dalgası
    Günümüz Türkiye’sinden Politik Ekoloji Tartışmaları
    20,00 TL